รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
 
 


ผลิตภัณฑ์ สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
      เป็นธาตุอาหารพื้ชสำเร็จรูปผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หอยเชอร์รี่ เศษพืชผัก ผลไม้สุก กากน้ำตาล โดยกระบวนการหมักให้ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ ใช้ฉีดพ่นเป็นอาหารเสริมของพืช ผักผลไม้ ทุกชนิด
วัตถุดิบที่ใช้
       เป็นธาตุอาหารพื้ชสำเร็จรูปผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หอยเชอร์รี่ เศษพืชผัก ผลไม้สุก กากน้ำตาล โดยกระบวนการหมักให้ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ ใช้ฉีดพ่นเป็นอาหารเสริมของพืช ผักผลไม้ ทุกชนิด
กระบวนการผลิต
       เป็นธาตุอาหารพื้ชสำเร็จรูปผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หอยเชอร์รี่ เศษพืชผัก ผลไม้สุก กากน้ำตาล โดยกระบวนการหมักให้ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ ใช้ฉีดพ่นเป็นอาหารเสริมของพืช ผักผลไม้ ทุกชนิด
การใช้/ประโยชน์
       ใช้ฉีดพ่นเป็นอาหารเสริมของพืช ผักผลไม้ ทุกชนิด
ติดต่อ/สถานที่จำหน่าย
      กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ติดต่อ : นายสุทัศน์ พรหมสุข โทร : 035 423234, 01 0074420
  จำนวนครั้งที่เข้าชม : 6222 ครั้ง  update : 2018-10-23 04:02:47