รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
   
 
วัดพระรูป  
ตั้งอยู่ถนนขุนช้าง วัดนี้เป็นกรุ "พระขุนแผน" ที่เลื่องชื่อ มีพระพุทธไสยาสน์ศิลปะอู่ทองปลายงามเป็นยอด เจดีย์สมัยอู่ทอง และรอยพระพุทธบาทไม้จำลองชิ้นเดียวของโลก เป็นศิลปะอู่ทอง ปัจจุบันตั้งแสดงบนหอสวดมนต์ มีผู้กล่าวกันว่ามาสุพรรณ ถ้าไม่ได้มาเห็นรอยพระพุทธบาทนี้เหมือนไม่ได้มาสุพรรณ ตำบลตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส  
มี 4 ชั้น สูง 123.25 ม. กว้าง 30 ม. สร้างขึ้นโดยมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อาคารชั้นล่าง ชมภาพจิตรกรรมขุนช้าง-ขุนแผน และเลือกซื้อของที่ระลึก อาคารชั้น 2 พักผ่อนในมุมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาคารชั้น 3 จำหน่ายของที่ระลึก ของฝากและชมภูมิทัศน์รอบบริเวณ อาคารชั้น 4 มีบริการกล้องส่องทางไกลในการชมภูมิทัศน์ของจังหวัดสุพรรณและจังหวัดใกล้เคียง ภายในอาคารมีภาพพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชาวนาไทย  
ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด(เก่า) ที่ว่าการอำเภอเมืองปัจจุบัน เป็นอาคารคอนกรีต ภายในตั้งแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ และภาพเหตุการณ์ทุกขั้นตอนที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารทรงทำปุ๋ยหมัก หว่าน เก็บเกี่ยวข้าว ด้วยพระองค์ ณ แปลงนาสาธิตบึงไผ่แขก เมื่อปี พ.ศ.2529 นอกจากนี้ยังตั้งแสดงวิวัฒนาการการทำนาของชาวนาแต่อดีต ทั้งกรรมวิธี และอุปกรณ์ที่ใช้ ตำบลตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  
ตั้งอยู่ถนนสมภารคง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ มีพระปรางค์เป็นประธาน ทรวดทรงแผกกว่าพระปรางค์องค์อื่น มีอายุก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา พบลานทองจารึกจากยอดพระปรางค์ มีอายุก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ระบบประวัติการสร้างและการซ่อมพระปรางค์องค์นี้เป็นกรุพระพิมพ์ "ผงสุพรรณ" อันเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคี นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอู่ทองอีกสององค์ พระพุทธไสยาสน์สององค์ พระพุทธรูปหินทรายศิลปะอู่ทองจำนวนนับร้อย ตำบลตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
สวนเฉลิมภัทรราชินี, หอคอยบรรหาร-แจ่มใส  
เป็นสวนสาธารณะบนเนื้อที่ 17 ไร่ ใจกลางเมืองสุพรรณ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบ 60 พรรษา บริเวณสวนสวยงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ไม้ดอกไม้ใบนานาพรรณ ตกแต่งสวนหย่อมและสวนลายไทย มีสวนน้ำพุ ธารน้ำตก สไลเดอร์ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่นเพื่อการพักผ่อน มีร้านอาหารบริการ และสถานที่จอดรถสะดวกสบาย เปิด อังคาร-ศุกร์ 10.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-20.30 น. หยุดจันทร์ (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์) ตำบลตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
วัดประตูสาร  
ตั้งอยู่ถนนขุนช้าง เป็นวัดเก่าแก่สร้างก่อนปี พ.ศ.2379 ปีที่สุนทรภู่มาสุพรรณบุรีภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างหลวงเขียนราว พ.ศ.2391 มีจิตรกรรมบนแผ่นไม้สักเรื่องราวพุทธประวัติและมหาชาติ ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในวิหาร ตำบลตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง - พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร  
ตั้งอยู่ถนนไร่ฝ้าย เดิมเรียก "ศาลเทพารักษ์หลักเมือง" ตัวศาลเป็นอาคารทรงไทย ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรและพระนารายณ์ สลักนูนบนแท่งหินเขียวแท่งเดียว ลักษณะเทวรูปสวมหมวกเติร์ก ปัจจุบันมีการสร้างอาคารหลังใหญ่คร่อมอาคารทรงไทยไว้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวสุพรรณนับถือกันมาก มีพิธีแห่อัญเชิญเจ้าพ่อและงานทิ้งกระจาดทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ตำบลตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561]