รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

สภาอบต.ตลิ่งชัน

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
[+] more
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี2560

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กวัย 0-5 ปี ร่วมกับทาง รพ.สต. ประจำปี2560

โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ร่วมกับ รพ.สต.ตลิ่งชัน ประจำปี 2560

การจัดบริการการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2558
  [+] more
 
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.สุพรรณบุรี
คู่มือบริการประชาชน
คืนความสุขให้ประชาชน
คลิก ผลิตภัณฑ์ สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
รายละเอียด  เป็นธาตุอาหารพื้ชสำเร็จรูปผลิต..
ติดต่อ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง - พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
รายละเอียด   ตั้งอยู่ถนนไร่ฝ้าย เดิมเรียก "ศาลเทพารักษ์หลักเมือง" ตัวศาลเป็นอาคารทรงไทย ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรและพระนารายณ์ ..
 
ดูทั้งหมด