รู้จักอบต.ตลิ่งชัน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน

นโยบายอบต.ตลิ่งชัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลตลิ่งชัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
สภาอบต.ตลิ่งชัน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ตลิ่งชัน
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ
สภาอบต.ตลิ่งชัน

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.ตลิ่งชัน

สภาอบต.ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.ตลิ่งชัน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

อบต.ตลิ่งชัน บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
1111
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุต่วิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงานอบต สินค้าชุมชน ท่องเที่ยว webboard ติดต่อ
 
 
[+] more
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2558

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี2558

โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1

โครงการอาหารจานด่วนราคาพิเศษและสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2558

เวทีประชาคมหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน
  [+] more
 
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.สุพรรณบุรี
คู่มือบริการประชาชน
คืนความสุขให้ประชาชน
คลิก ผลิตภัณฑ์ สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
รายละเอียด  เป็นธาตุอาหารพื้ชสำเร็จรูปผลิต..
ติดต่อ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
รายละเอียด   มี 4 ชั้น สูง 123.25 ม. กว้าง 30 ม. สร้างขึ้นโดยมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของสมเด็จ..
 
ดูทั้งหมด