หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
 
 
เป็นตำบลเก่าแก่ของ อ.เมืองสุพรรณบุรี มีชื่อตามลักษณะภูมิประเทศตามสมัยโบราณ ที่มีแม่น้ำผ่าน และมีตลิ่งชัน ตำบลนี้จึงมีชื่อตำบลตลิ่งชัน
 
ตำบลตลิ่งชันได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2539
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งอยู่ ณ ถนนสายอู่ยา-ดอนเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 322(สายอู่ยา-ดอนเจดีย์) ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 30.8241 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 28,789 ไร่
 
 

 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี