ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256250,316145,08784,763132,453187,573125,86283,08871,781----880,923
2561----------52103,206103,258
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   984,181
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี