หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ0023.3/ว1461 การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว9398 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.2/9397 เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว9383 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.3/ว1457 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 12565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9322 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9275 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/1448 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่าย) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/1447 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่าย) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/1446 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่าย) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/9306 ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ “หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ” สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา 1 – 3 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว1444 เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game)  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.4/ว9232 ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตเพื่อยกกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ อปท. (พ.ศ. 2566-2570)  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9207 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว9158 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 904
   
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-948-7967

 
  จำนวนผู้เข้าชม 9,301,538 เริ่มนับ 13 พ.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10