หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก 2560 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
กำหนดโครงสร้างส่านราชการฯพ.ศ.2562 มท0809.2 ว 21 ลว 14 ก.พ.63 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
มท0809.3 ว0644 ลว 31 ม.ค.63 กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์2562และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยฯ2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก บรรจุรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ประกาศเลื่อนขั้นครู(แบบใหม่ปี62) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วครวฉบับที่ 2 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาจรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2   
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-948-7967

 
  จำนวนผู้เข้าชม 13,377,959 เริ่มนับ 13 พ.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10