หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
 
ชาวบ้านในตำบลตลิ่งชัน มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎร คือ อาชีพเกษตรกรรม และรองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
วัด จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

วัดสามทอง หมู่ที่ 1

วัดสุวรรณนาคี หมู่ที่ 1

วัดอินทร์เกษม หมู่ที่ 5

วัดดอนกระรอก หมู่ที่ 5

วัดสระประทุม หมู่ที่ 7

วัดสุทัศนาราม หมู่ที่ 4
สานักสงฆ์และอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทัศนเทพวราราม
    หมู่ที่ 4

สานักสงฆ์สวนธรรมจักร หมู่ที่ 6
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดสามทอง หมู่ที่ 1

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี หมู่ที่ 1

โรงเรียนวัดสกุณปักษี หมู่ที่ 2

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี หมู่ที่ 3

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ หมู่ที่ 5

โรงเรียนวัดสระประทุม หมู่ที่ 7
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา หมู่ที่ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามทอง หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณนาคี หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองสุพรรณบุรี หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินทร์ศรัทธาราษฎร์
    หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระประทุม หมู่ที่ 7
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวอุด
    หมู่ที่ 5

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน
    หมู่ที่ 1

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

คลินิก จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ที่ทำการสายตรวจตำบล

ลูกเสือชาวบ้าน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

อาสาสมัครตำรวจชุมชน
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-948-7967

 
  จำนวนผู้เข้าชม 13,377,808 เริ่มนับ 13 พ.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10