หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอก สมพร มาโสมพันธ์
ปลัด อบต.ตลิ่งชัน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
รองปลัด อบต.


นางเนตรชนก จันทร์ขุนทศ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปิยวรรณ์ พรอนันท์วงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน
ผู้อำนายการกองช่าง


จ่าเอกสมพร มาโสมพันธ์
ปลัด อบต.ตลิ่งชัน รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ


นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสง่า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา