หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอก สมพร มาโสมพันธ์
ปลัด อบต.ตลิ่งชัน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพิมพ์พรรณ จันทร์รูปงาม
รองปลัด อบต.
รักษาการแทน ผอ.กองคลัง


นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน
ผู้อำนายการกองช่าง


จ่าเอกสมพร มาโสมพันธ์
ปลัด อบต.ตลิ่งชัน
รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ


นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสง่า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา