หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
 


จ่าเอก สมพร มาโสมพันธ์
ปลัด อบต.ตลิ่งชัน


นางสาวพิมพ์พรรณ จันทร์รูปงาม
รองปลัด อบต.ตลิ่งชัน
 
สำนักปลัด
 


นางเนตรชนก จันทร์ขุนทศ
หัวหน้าสำนักปลัด