หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
 
 
 
 
ด้านก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ

ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน ภายในเขตอบต.ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
  ด้านก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ
 
ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน ภายในเขตอบต.ให้ได้มาตรฐาน
 
ก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
  ด้านก่อสร้างและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
 
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
  ด้านก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทานและแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร
 
ขุดลอกปรับปรุงคูน้ำ คลอง บึง และสระน้ำต่าง ๆ
 
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
  ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
 
ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 
ซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน
  ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงป้ายถนน ป้ายสถานที่ สัญญาณจราจร
 
ติดตั้งป้ายถนน ป้ายบอกสถานที่ ป้ายซอย ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 
ติดตั้งสัญญาณจราจร ให้ได้มาตรฐาน
  ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
ก่อสร้างสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอ
 
ปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์
  จัดวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
 
จัดวางผังเมืองให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
 
ดูแลการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
 
ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการยกระดับรายได้

ส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้แก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนในท้องถิ่น

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนให้เกิด ความเข้มแข็งพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในชุมชน

สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-948-7967

 
  จำนวนผู้เข้าชม 14,855,396 เริ่มนับ 13 พ.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10